Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Zrealizowane projekty

Umowę  Nr 49/18/2021 zawarto w dniu 19.07.2021 r.  Program realizowany jest we współpracy z  Procter and Gamble Ds. Polska  sp. z o.o.

Przedmiotem umowy są VOUCHERY/BONY o wartości 200,00 zł w łącznej ilości 36 szt. wraz z 4  kuponami rabatowymi do pojedynczego  vouchera/bonu zwane dalej  POMOCĄ RZECZOWĄ przekazane PLACÓWCE. POMOC RZECZOWA może być wydatkowana wyłącznie na pokrycie kosztów zakupu odzieży zgodnie ze złożonym wnioskiem                  do 30.11.2021 r.

Umowa Nr 2021/05/00001 zawarta w dniu 28.05.2021 r.  Przekazane środki finansowe w kwocie 2000,00 zł  zostaną wykorzystane wyłącznie na  doposażenie pokoi  do remontowanego  piętra  w jednej  z placówek  tj. Domu Matki i Dziecka w  Jasieńcu Iłżecki  Dolnym z filią w Starachowicach.

Umowa Nr 55/2021/CP zawarta w dniu  22.04.2021 r. realizacja zadania w terminie  22.04.2021 – 31.08.2021. Przekazane środki finansowe w kwocie  22 800,00 zł  zostały przeznaczone na zakup mebli do kuchni, usytuowanej w Domu dla dzieci nr 2 w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym. Meble te użytkowane są przez dzieci i  młodzież, zamieszkujące
w placówce opiekuńczo – wychowawczej, typu socjalizacyjnego, prowadzonej
przez Caritas Diecezji Radomskiej. Dzięki nowo powstałej kuchni, podopieczni placówki pod opieką wychowawców przygotowują sobie samodzielnie śniadania, kolacje, czasem obiady. W pełni umeblowana, komfortowa kuchnia stanowi też bardzo dobre miejsce do rozwoju zainteresowań kulinarnych dzieci, jest także wykorzystywana do nauki samodzielnego przygotowywania posiłków przez dzieci, które niebawem chcą się usamodzielnić. Zakupione meble kuchenne z pewnością długo posłużą wychowankom placówki. Obecnie stanowią „serce Domu” dla 14-ciorga dzieci.

Umowę Nr 29/54/ Stypendium /2021 zawarto w dniu 15.02.2021 r.   

Przekazane środki finansowe  w  wysokości 2 930,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z realizacją następujących form wsparcia/ zajęć  zgodnie ze zgłoszonym zgłoszeniem :

–  korepetycje z języka angielskiego dla jednego wychowanka

– kurs prawa jazdy  dla jednego wychowanka. 

Przekazane środki finansowe realizowano w terminie  od dnia 15.02.2021r do 30.06.2021 r.

Umowa Nr 177/2020 zawarta w dniu 21.12.2020 r. Czas realizacji projektu do  15.03.2021r. Przekazane środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł  zostaną wykorzystane wyłącznie na  zakup wyposażenia  dla Domu Matki i Dziecka  w   Jasieńcu Iłżecki  Dolnym z filią              w Starachowicach. Wsparcie Fundacji ARP umożliwiło naszej placówce zakup wyposażenia dwóch pokoi
dla zamieszkujących u nas wychowanków (2-osobowego i 1-osobowego). Po otrzymaniu środków pieniężnych w wysokości 10.000 zł zostały organizowane wyjazdy do różnych sklepów, celem rozeznania rynku i znalezienia najbardziej odpowiadających potrzebom dzieci mebli i innych dodatków do ich pokoi. W sklepie meblowym nasi wychowankowie mieli możliwość wybrania sobie mebli, łóżek i innych dodatków do swoich pokoi.
Mogli sami zadecydować, jakie one będą, wybrać kolorystykę i styl wyposażenia, zgodny
z ich upodobaniami. W późniejszym czasie, już po dokonaniu umeblowania pokoi, zakupiono lampy, fotele, karnisze i firanki.