Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Zapytanie ofertowe

12 grudnia 2017 r.

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52, 27-100 Iłża z filią w Starachowicach

e-mail: domjasieniec@caritas.pl

Ogłoszenie o wyniku prowadzonego postępowania na dostawę  warzyw i owoców.

 

poniżej ogłoszenie wyniku postępowania do pobrania
tekst alternatywny

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52, 27-100 Iłża z filią w Starachowicach

e-mail: domjasieniec@caritas.pl

Ogłoszenie o wyniku prowadzonego rozpoznania cenowego na dostawę środków czystości.

 

poniżej ogłoszenie wyniku postępowania do pobrania
tekst alternatywny

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Caritas Diecezji Radomskiej  ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 27-100 Iłża z filią w Starachowicach

e-mail: domjasieniec@caritas.pl

Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczące (zapytanie ofertowe nr 1/2016) dostawy żywności do stołówki Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym

poniżej  ogłoszenie wyniku postępowania do pobrania
tekst alternatywny

Jasieniec Iłżecki Dolny 22-11-2016

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52, 27-100 Iłża z filią w Starachowicach

e-mail: domjasieniec@caritas.pl

 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Mając na względzie postanowienia wynikające z zasady efektywnego zarządzania finansami oraz obowiązki wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa”.

 

poniżej plik do pobrania
tekst alternatywny

tekst alternatywny Załącznik Nr 1- charakterystyka przedmiotu zamówienia

tekst alternatywny Załącznik Nr 2 – druk oferty cenowej

tekst alternatywny Załącznik Nr 3 – oświadczenie

tekst alternatywny Załącznik Nr 4 – wzór umowy

Jasieniec Iłżecki Dolny 22-11-2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji,
oraz  obowiązków wynikających  z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach  publicznych

            Zamawiający:

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom
Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 z filią w Starachowicach

e-mail: domjasieniec@caritas

poniżej zapytanie ofertowe do pobrania
tekst alternatywny

tekst alternatywny Załącznik Nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

tekst alternatywny Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tekst alternatywny Załącznik Nr 3 – formularz ofertowy

tekst alternatywny Załącznik Nr 4 – wzór umowy