Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

 

 

 

W marcu 2003 roku Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II rozpoczyna swoją działalność jako Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Domem opiekują się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących do roku 2007.

 

Dom daje schronienie tym którzy nie znają swoich praw, nie potrafią się bronić. Często traktowani są z pogardą i lekceważeniem. Mają złe doświadczenie z ludźmi, nie ufają im. Do domu przybywają osoby i rodziny które znalazły się w sytuacji kryzysu. Służy pomocą mieszkańcom ale także osobom przebywającym w środowisku.

 

Stopniowo rozszerza się jego działalność. Zostaje powołany nowy dyrektor. W dniu 1.04.2005r.w tym samym budynku powstaje obok Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego początkowo dla 20 orga dzieci, następnie dla 30 –orga. Potrzeba umieszczania dzieci rodzi się coraz większa, zaczyna ich dalej przybywać. Mury Domu w Jasieńcu stają się za ciasne. W 2010 roku rozpoczyna się poszukiwanie nowego domu w którym mogłoby zamieszkać jeszcze 15 –oro dzieci. Po kupnie domu w Starachowicach przez Caritas Diecezji Radomskiej wykonuje się szereg zadań urzędowych, remontowych. Następuje doposażanie domu w niezbędne meble i inne przedmioty domowego użytku. W tym samym czasie w budynku Domu Matki i Dziecka im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym rozpoczyna się remont. W myśl standardów dotyczących realizacji programu naprawczego powstają wewnątrz budynku dwa „domki”. W każdym „domku” ma zamieszkać po 15 dzieci. Jednocześnie powadzone te dwa działania, wysiłkiem całego zespołu pracowników, wielu instytucji oraz ludzi dobrej woli dochodzą do skutku. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 30/2011 zostaje utworzona placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b, na czas nieokreślony. Łącznie w tych domach może zamieszkać 45 dzieci.

 

Od roku 2005 zostało umieszczonych postanowieniem sądu 140 dzieci. Z czego usamodzielniło się 30, adoptowano 8, umieszczono w rodzinie zastępczej 10, powróciło do rodziny biologicznej 30, zmieniło placówkę 15.

Od stycznia 2013 r. zostaje zawieszona działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z powodu niewystarczających środków na ten cel. Nadal liczymy na jego reaktywację przy odpowiednich zasobach finansowych. Dotychczas z pomocy skorzystało

 

Od początku funkcjonowania w OIK przebywało 48 kobiet i 104 dzieci oraz 1 mężczyzna. W/wym. osoby pochodziły z gmin Iłża, Wolanów, Radom, Zakrzew, Gózd, Jedlnia Letnisko, Wąchock, Jedlińsk, Jastrzębia, Starachowice, Strzelce Opolskie, Głowaczów, Sienno, Klwów, Kowala, Stępocina, Rzeczniów, Zwoleń, Gniewoszów, Horyniec Zdrój, Wierzbica, Stara Błotnica, Cegłów, Pionki, Michów, Ciepielów, Garbatka Letnisko, Borkowice, Człopa, Jastrząb. Mirzec, Radzanów, Brody.

 

Liczba zgłoszeń telefonicznych ogółem 165 rodzinom udzielono porad, wsparcia i ukierunkowania do dalszych działań pomocowych( dokumentowano od lipca 2005 roku do grudnia 2012)

Od 1 lipca 2021 roku po gruntownych pracach remontowych w budynku w Jasieńcu i koniecznych z powodu nowych norm prawnych wprowadzonych zmianach swą działalność rozpoczął Zespół Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym

Obecnie w swojej strukturze posiada Dom dla dzieci nr 1, Dom dla dzieci nr 2 w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym oraz Dom dla dzieci nr 3 w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b,

 

Mottem Domu są słowa bp. Jana: „ Idź przez życie tak aby ślady twoich stóp przetrwały cię”.