Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Zapytania ofertowe 2024

7 grudzień 2023 r.

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom Zespół Niepublicznych Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domy Dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 e-mail: domjasieniec@caritas.pl Ogłoszenie o wyniku prowadzonego postępowania na sukcesywną dostawę mięsa i wędlin.

poniżej ogłoszenie wyniku postępowania do pobrania

ogłoszenie wyników  

 

7 grudzień 2023 r.

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom Zespół Niepublicznych Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domy Dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 e-mail: domjasieniec@caritas.pl Ogłoszenie o wyniku prowadzonego postępowania na sukcesywną dostawę nabiału.

poniżej ogłoszenie wyniku postępowania do pobrania

ogłoszenie wyników

 

7 grudzień 2023 r.

Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom Zespół Niepublicznych Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domy Dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 e-mail: domjasieniec@caritas.pl Ogłoszenie o wyniku prowadzonego postępowania na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych. 

poniżej ogłoszenie wyniku postępowania do pobrania

ogłoszenie wyników

 

Jasieniec Iłżecki Dolny 22-11-2023

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa, wędlin i drobiu

przedmiot zamówienia: mięso, wędliny i drób

Zamawiający: Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom Zespół Niepublicznych Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domy Dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 e-mail: domjasieniec@caritas  poniżej zapytanie ofertowe do pobrania Czytaj dalej

Jasieniec Iłżecki Dolny 22-11-2023

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę nabiału

przedmiot zamówienia: nabiał

Zamawiający: Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom Zespół Niepublicznych Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domy Dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 e-mail: domjasieniec@caritas  poniżej zapytanie ofertowe do pobrania Czytaj dalej