Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Jasieniec Iłżecki Dolny 22-11-2023

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę nabiału

przedmiot zamówienia: nabiał

Zamawiający: Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom Zespół Niepublicznych Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domy Dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 52 e-mail: domjasieniec@caritas  poniżej zapytanie ofertowe do pobrania


zapytanie ofertowe_dostawa_nabiał


załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc


załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia excel


załącznik nr 2 – oświadczenie


załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO


załącznik nr 4 – wzór umowy