Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Umowa Nr 55/2021/CP zawarta w dniu  22.04.2021 r. realizacja zadania w terminie  22.04.2021 – 31.08.2021. Przekazane środki finansowe w kwocie  22 800,00 zł  zostały przeznaczone na zakup mebli do kuchni, usytuowanej w Domu dla dzieci nr 2 w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym. Meble te użytkowane są przez dzieci i  młodzież, zamieszkujące
w placówce opiekuńczo – wychowawczej, typu socjalizacyjnego, prowadzonej
przez Caritas Diecezji Radomskiej. Dzięki nowo powstałej kuchni, podopieczni placówki pod opieką wychowawców przygotowują sobie samodzielnie śniadania, kolacje, czasem obiady. W pełni umeblowana, komfortowa kuchnia stanowi też bardzo dobre miejsce do rozwoju zainteresowań kulinarnych dzieci, jest także wykorzystywana do nauki samodzielnego przygotowywania posiłków przez dzieci, które niebawem chcą się usamodzielnić. Zakupione meble kuchenne z pewnością długo posłużą wychowankom placówki. Obecnie stanowią „serce Domu” dla 14-ciorga dzieci.