Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Umowę  Nr 49/18/2021 zawarto w dniu 19.07.2021 r.  Program realizowany jest we współpracy z  Procter and Gamble Ds. Polska  sp. z o.o.

Przedmiotem umowy są VOUCHERY/BONY o wartości 200,00 zł w łącznej ilości 36 szt. wraz z 4  kuponami rabatowymi do pojedynczego  vouchera/bonu zwane dalej  POMOCĄ RZECZOWĄ przekazane PLACÓWCE. POMOC RZECZOWA może być wydatkowana wyłącznie na pokrycie kosztów zakupu odzieży zgodnie ze złożonym wnioskiem                  do 30.11.2021 r.