Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Umowę Nr 29/54/ Stypendium /2021 zawarto w dniu 15.02.2021 r.   

Przekazane środki finansowe  w  wysokości 2 930,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z realizacją następujących form wsparcia/ zajęć  zgodnie ze zgłoszonym zgłoszeniem :

–  korepetycje z języka angielskiego dla jednego wychowanka

– kurs prawa jazdy  dla jednego wychowanka. 

Przekazane środki finansowe realizowano w terminie  od dnia 15.02.2021r do 30.06.2021 r.