Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Umowa Nr 177/2020 zawarta w dniu 21.12.2020 r. Czas realizacji projektu do  15.03.2021r. Przekazane środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł  zostaną wykorzystane wyłącznie na  zakup wyposażenia  dla Domu Matki i Dziecka  w   Jasieńcu Iłżecki  Dolnym z filią              w Starachowicach. Wsparcie Fundacji ARP umożliwiło naszej placówce zakup wyposażenia dwóch pokoi
dla zamieszkujących u nas wychowanków (2-osobowego i 1-osobowego). Po otrzymaniu środków pieniężnych w wysokości 10.000 zł zostały organizowane wyjazdy do różnych sklepów, celem rozeznania rynku i znalezienia najbardziej odpowiadających potrzebom dzieci mebli i innych dodatków do ich pokoi. W sklepie meblowym nasi wychowankowie mieli możliwość wybrania sobie mebli, łóżek i innych dodatków do swoich pokoi.
Mogli sami zadecydować, jakie one będą, wybrać kolorystykę i styl wyposażenia, zgodny
z ich upodobaniami. W późniejszym czasie, już po dokonaniu umeblowania pokoi, zakupiono lampy, fotele, karnisze i firanki.