Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

24 kwiecień 2024

Pracownicy naszej placówki, również uczestniczyli w konferencji. Było to cenne spotkanie i możliwość wymiany doświadczeń.😉
 
 
 
 
 
 
 
 

III Konferencja Dyrektorów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Rodzinnych Domów Dziecka.
Już po raz trzeci, tym razem w Zębie, spotkali się dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka. Hasłem przewodnim było pytanie: „Dla dobra dziecka czy w zgodzie z przepisami?”, na które próbowano znaleźć odpowiedź podczas konferencji.
Patronat honorowy nad konferencją objął wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Takie spotkania są doskonałą okazją do dzielenia się doświadczeniami, dobrymi pomysłami i sprawdzonymi praktykami. Celem dzisiejszej konferencji jest wspólne wypracowanie dobrych metod pracy oraz profesjonalnej współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę. Jestem przekonana, że dzięki zaangażowaniu nas wszystkich uda się opracować propozycje zmian systemowych, które chroniłyby dobro i godność dziecka. Bo celem nas wszystkich jest stworzenie jeszcze lepszych warunków dla rozwoju i dobrostanu najmłodszych.
Przed rozpoczęciem konferencji odwiedziłam placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Przystań Szczęśliwe Jutro” utworzoną w budynku dawnej szkoły we Wróblówce w gminie Czarny Dunajec.