Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

1 maj 2023

Niedziela, 30 kwietnia była szczególna dla Kasi i Filipa, naszych wychowanków. Przyjęli oni sakrament chrześcijańskiej dojrzałości czyli Sakrament Bierzmowania. Sakramentu udzielił Bp Marek Solarczyk w Parafia św. Brata Alberta w Starachowicach .Pozostali podopieczni, kadra i zaproszeni goście wspólnie z nimi uczestniczyli w uroczystości kościelnej.