Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

7 sierpień 2022

Za nami dzień pełen wrażeń i dobrej zabawy w Jasieńcu nasi wychowankowie skorzystali z atrakcji Zaczarowanego Autobusu, był grill i wóz strażacki natomiast dzieciaki ze Starachowic wspaniale bawiły się dzięki Fundacji Happy Kids w Happy Busie, były m.in. zjeżdżalnie, kulki dziękujemy.