Domy dla dzieci im. Jana Pawła II

Zespół Niepublicznych Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Domy dla dzieci
Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax: 048 616-01-16

całodobowo
Dom dla dzieci nr 1 tel. 695 250 161
Dom dla dzieci nr 2 tel. 695 250 162
Dom dla dzieci nr 3 tel. 607 581 072


od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

24 czerwiec 2022

Dzięki otrzymanemu zaproszeniu od Warszatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej nasza wychowanka zaśpiewała piosenkę „Tyle słońca w całym mieście” Anny Jantar na XII Festiwalu Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych „Piosenka lat 70-tych” Dorotka zajęła III miejsce w kategorii SOLO gratulujemy Ci słoneczko WTZ dziękujemy